250+
viac ako 250 spokojných klientov
50 €
vedenie účtovníctva od 50 €
24 rokov
firmám pomáhame od roku 1993

Aké služby Vám môžeme ponúknuť?

V rámci našej spoločnosti Akontax Plus, s.r.o. Vám ponúkame kompletné služby v oblasti účtovníctva a daní vrátane spracovanie miezd a daňového poradenstva. Zakladateľka firmy, pani Ing. Iveta Gašpar Chodelková, má dlhoročné skúsenosti s vedením slovenského a medzinárodného účtovníctva a od roku 1996 je tak isto daňovou poradkyňou.

 

Z tohoto dôvodu Vám vieme poskytnúť nielen komplexné služby vo vedení jednoduchého a podvojného účotvníctva, ale pomôžeme Vám vyriešiť akúkoľvek otázku zo sféry daní skúseným daňovým poradcom. 

 

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo je vedené skúsenými účtovníkmi s dlhoročnou praxou pod odborným dohľadom daňového poradcu. Sme poistení v prípade akéhokoľvek omylu a vieme spracovať aj české účtovníctvo. Cena sa odvíja od množstva dodaných dokladov, v akom jazyku sú výstupné zostavy a podľa akých zákonov sa účtovníctvo riadi.

 

Jednoduché účtovníctvo spracúvavame v programe ALFA a podvojné účtovníctvo v programe V-SOFT, ale v prípade ak klient vlastní  licenciu na špecifický účtovný program, na základe jeho požiadaviek spracujeme účtovníctvo práve v požadovanom programe. Služby v jednoduchom a podvojnom účtovníctve zahŕňajú:

 

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia záväzkov a pohľadávok
 • evidencia investičného majetku, výpočet a zaúčtovanie odpisov
 • daňové priznanie DPH
 • súhrnný výkaz DPH
 • sledovanie oznamovacej povinnosti
 • štandartné výstupy z účtovného programu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku

 

Daňová evidencia

Daňová evidencia zahrňuje:

 

 • evidencia príjmov a výdavkov v časovom slede
 • evidencia investičného majetku využívanom na podnikanie
 • evidencia o zásobách, pohľadávok a záväzkov

 

Mzdy a personalistika

Zabezpečujeme komplexné spracovanie miezd, ktoré mimo iné zahrňuje:

 

 • príprava pracovných zmluv a dohôd
 • mesačné spracovanie miezd, výplatné pásky, príkazy na úhradu
 • mesačné prehľady a ročné hlásenia na Daňový úrad
 • mesačné spracovanie výkazov do poisťovní
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnancov z poisťovní
 • vypracovanie zmluvy o ochrane osobných údajov
 • všetky druhy potvrdení v súvislosti so mzdami
 • spracovanie štatistických výkazov
 • evidenčné listy dôchodkového poistenia

 

Daňové poradenstvo

V rámci daňového poradenstva ponúkame následovné služby:

 

 • zastupovanie klienta pred finančným úradom na základe splnomocnenia
 • zastupovanie pri daňovej kontrole
 • elektronické podávanie výkazov na finančný úrad
 • upozorňovanie klienta na termíny splatnosti daní a záloh na dane
 • kontrola a komplexné posúdenie situácie klienta z daňového a ekonomického hľadiska
 • ďalšie služby podľa požiadaviek klienta

 

Register partnerov verejného sektora