250+
viac ako 250 spokojných klientov
50 €
vedenie účtovníctva od 50 €
24 rokov
firmám pomáhame od roku 1993

Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Od 01.02.2017 je účinný zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je verejnosti známy ako tzv. protischránkový zákon. Týmto zákonom sa zaviedol Register partnerov verejného sektora, v skratke RPVS, pričom každému partnerovi verejného sektora vznikla povinnosť zaregistrovať sa v RPVS.

Pre koho vzniká povinnosť registrácie do RPVS?

Za partnera verejného sektora sa považuje subjekt, s ktorým štát, resp. verejný sektor vstupuje do právnych vzťahov, a to v prípade, ak tento subjekt spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora podľa zákona a uchádza sa o verejné zdroje nad zákonom stanovený limit.

Môže sa firma sama zaregistrovať do RPVS?

NIE. Do Registra partnerov verejného sektora sa nemôže firma registrovať sama, ale prostredníctvom oprávnenej osoby, ktorou sú okrem iných aj daňoví poradcovia.

Ak ste partnerom verejného sektora, radi vám poskytneme komplexné služby v súvislosti s vašou registráciou v RPVS, ktorú pre vás vykoná Oprávnená osoba, daňová poradkyňa Ing. Iveta Chodelková.

Aká je cena za zápis do RPVS?

Cena začína od 190 eur za jeden zápis a 95 eur ročný poplatok za služby oprávnenej osoby.

Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme:

Volajte na číslo: 0905652379 

Píšte: info@akontax.sk

Po dohovore v ktoromkoľvek čase, aj cez víkend.  

MÁM ZÁUJEM