0905 652 379

info@akontax.sk


Poskytujeme registráciu partnerov verejného sektora

Registrujte sa z pohodlia domova a využite pri tom naše profesionálne služby

 

Máte záujem o naše služby?

Po vyplnení formulára Vás budeme kontaktovať do 24 hodín.

100% online 

nemusíte nikam chodiť

od 140

cena začína už od 140 €

150+ firiem

registrovali sme už viac ako 150 subjektov

Registrácia partnerov verejného sektora


Podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov do registra partnerov verejného sektora majú povinnosť zapísať sa, resp. registrovať sa tie fyzické a právnické osoby a ďalšie zákonom určené osoby, ktoré jednorazovo alebo opakovane prijímajú finančné prostriedky alebo iný druh plnenia (napríklad majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva) z verejných zdrojov nad sumu, ktorú stanovuje zákon. 

Po zápise je tento subjekt označený ako partner verejného sektora, ktorý má jasne definované povinnosti zákonom.

.

Chodelková

Ing. Iveta Chodelková - majiteľka firmy Akontax Plus, s.r.o.


Partner verejného sektora


PAko partner verejného sektora je definovaná osoba, ktorá obchoduje so štátom, prijíma majetok a peniaze zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospráv, európskych fondov a ďalších subjektov verejného sektora. 

Partnermi verejného sektora sú aj súkromní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú uzatvorené zmluvy so zdravotnými poisťovňami o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Jedným z kritérií, či sa uvedené osoby považujú za partnera verejného sektora, je hodnota peňažného plnenia. Pri jednorazovom plnení musí prevyšovať sumu 100 000 eur a pri čiastkovom alebo opakujúcom sa plnení sumu 250 000 eur..

Medzi parnera verejného sektora patrí napríklad:


  • dodávateľ alebo subdodávateľ vo verejnom obstarávaní
  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti
  • nadobúdateľ pohľadávky voči verejnému sektoru
  • koncesionár, ktorý uzatvoril koncesnú zmluvu s verejným obstarávateľom
  • osoba, ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, alebo Európskej únie
  • osoba, ktorá prijíma majetok alebo iné práva od subjektu verejnej správy

Za kvalitu našich služieb ručia najmä naši spokojní klienti:

“Ing. Chodelková vždy ochotne poradila a mohla som sa na ňu spoľahnúť.

“Pani Ing. Chodelková našu firmu registrovala do Partnerov Verejného Sektora. Všetko prebehlo veľmi jednoducho a hlavne som nemusela nikam chodiť. Jednoznačne odporúčam!

p. Zuzana Nemčeková

spoločnosť Chalupy AKZ s.r.o.

“Oceňujem promptné jednanie a profesionálny prístup.

“Služby Registrácie Partnerov Verejného Sektora sme využili prostredníctvom firmy Akontax Plus, s.r.o. a bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Všetko prebehlo na korektnej úrovni a aj cena bola nakoniec veľmi priaznivá.

p. Peter Durmis

predseda predstavenstva, MShK Žilina, a.s.

“​Celý proces prebehol v takmer rekordnom čase.

“Keď sme sa dozvedeli, že sa na nás vzťahuje registrácia, mali sme jemné obavy. Tie však odpadli takmer okamžite po konzultácií s pani Chodelkovou, ktorá nás registrovala ešte v ten istý deň 

p. Eva Čepelová

LuXal s.r.o.

Potrebujete pomôcť so zápisom do registra partnerov verejného sektora? Ozvite sa nám!

0905 652 379

Copyright 2020 - Akontax Plus, s.r.o.

Kontakt