250+
viac ako 250 spokojných klientov
50 €
vedenie účtovníctva od 50 €
24 rokov
firmám pomáhame od roku 1993

A čomu sa venujeme?

Jednoduché a podvojné účtovníctvo

 • vedenie účtovného denníka
 • on-line účtovníctvo
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia záväzkov a pohľadávok
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • súhrnný výkaz DPH
 • konzultačné a poradenské služby

Mzdy a personalistika

 • príprava pracovných zmlúv
 • mesačné spracovanie miezd, výplatné pásky, príkazy na úhradu
 • mesačné prehľady a ročné hlásenia na Daňový úrad
 • mesačné spracovanie výkazov do poisťovní
 • prihlásenie/odhlásenie zamestnancov z poisťovní
 • vypracovanie zmluvy o ochrane osobných údajov

Daňové poradenstvo

 • zastupovanie klienta pred finančným úradom
 • zastupovanie na Daňovom úrade v plnom rozsahu (generálna plná moc)
 • zastupovanie pri daňovej kontrole
 • elektronické podávanie výkazov na finančný úrad
 • upozorňovanie klienta na termíny splatnosti daní a záloh na dane
Mám záujem o služby

Za kvalitu služieb neručí iba naša odbornosť

...ale predovšetkým spokojní klienti:

Pani Ing. Chodelková mi spravovala účtovníctvo a daňové poradenstvo viac ako 15 rokov. S jej prácou som bola spokojná, mala zodpovedný prístup, vždy ochotne poradila a mohla som sa na ňu spoľahnúť. Navyše si cením jej ľudský prístup ku klientom.

Služby v oblasti vedenia účtovníctva, vypracovania daňových priznaní a daňového poradenstva pani Ing. Chodelkovej využívam od začiatku môjho podnikania, t.j.od r.2004. Oceňujem a vyzdvihujem promptné jednanie a profesionálny prístup na vysokej úrovni.

 • p. Miroslava Macáková

S pani Ing. Ivetou Chodelkovou sme spolupracovali od roku 2000 do roku 2007 a ocenili sme jej pozitívny a profesionálny prístup k práci, zodpovednosť a lojalitu. Odlišuje sa najmä neustálym záujmom zlepšovať svoje znalosti a kvalitu služieb.

 • p. Renáta Danišková
 • MsHk Žilina, a.s.

Kontaktujte nás a my Vám úplne ZADARMO vypracujeme návrh spolupráce podľa Vašich potrieb. Po odsúhlasení návrhu Vám zaručíme 100%-nú podporu pri Vašom podnikaní.

  *Meno:

  *E-mail:

  *Vaša správa:

  * Takto označené údaje sú povinné.