Logo

Orientačný cenník

Cena za naše služby je stanovená v závislosti od rozsahu, charakteru a náročnosti požadovaných služieb a špecifických potrieb klienta. Každá spolupráca je však individuálna.

KONTAKTUJTE NÁS a my Vám vypracujeme návrh priamo pre Vás.

Jednoduché účtovníctvo

V cene je kompletné spracovanie účtovníctva,  mesačné prehľady, učtovný denník, záväzky a pohľadávky. 
Minimálne 80 € za účtovné obdobie.

Účtovný riadok

0,59 €

Podvojné účtovníctvo

V cene za podvojné účtovníctvo je zahrnuté: peňažný denník,  pokladničná kniha, knihy záväzkov a pohľadávok a evidencia DPH. 
Minimálne 80 € za účtovné obdobie.

Účtovný riadok

0,59 €

Ostatné práce

Ročná účtovná závierka a daňové priznanie FO tip B

30 – 50 €

Ročná účtovná závierka a daňové priznanie PO

150 – 250 €

Daňové priznanie FO tip A

20 – 30 €

Daňové priznanie z motorových vozidiel

10 € / vozidlo, min 2

Vypracovanie mzdy jedného zamestnanca

10 €

Mzdové výkazy

10 € / mesiac

Elektronické podanie výkazu

10 €

Ostatné ekonomické práce podľa požiadaviek klienta

cena dohodou

Zápis do Registra partnerov verejného sektora

od 190 €

Ceny sú bez DPH. Nie sme platcami DPH.